Slobodni kapaciteti

We are sorry, this accommodation is not available to book at the moment

Opšte informacije

Objekat doma Vis je izgrađen sa namenom smeštaja i brige o starim i bolesnim osobama. Budući da je smeštaj i briga o starima prvobitna namena samog objekta,  dom Vis je izgrađen tako da njegovim korisnicima pruži udoban smeštaj i neometan, aktivan život.

Usluge i sadržaj

 • Apartmani
 • Bašta
 • Društveni život
 • Intezivna nega
 • Licenca
 • Medicniska nega
 • Soba za rehabilitaciju
 • Sobe
 • Telephone
 • TV
 • Video nadzor
 • WiFi

Usluge i sadržaj

U domu Vis je angažovano profesionalno i ljubazno osoblje čiji je zadatak da omoguće stanarima zdrav, aktivan i dostojan život. Nekada je to pružanje medicinskih usluga, pomoć a nekada je to samo malo razgovora, osmeh ili zagrljaj. U našem domu pre svega rade ljudi pa onda profesionalci u svojim delatnostima.

Članovi našeg tima su:

 • Socijalni radnik
 • Radni terapeut
 • Domski lekar
 • Kuvari
 • Glavna medicinska sestra
 • Spremačice
 • Fizioterapeut
 • Domar
 • Negovateljice

Po potrebi se angažuju dodatni saradnici iz oblasti medicine u cilju pružanja svih potrebnih dijagnostičkih i medicinskih usluga koje se ne mogu sprovesti i obezbediti u domu. U slučaju naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, pozivamo hitnu pomoć i organizujemo prevoz do iste.

Trenutno nema recenzija za ovaj objekat