Slobodni kapaciteti

We are sorry, this accommodation is not available to book at the moment

Opšte informacije

Dom za stara lica „Siguran Život“ otvoren je sa ciljem pružanja visoko kvalitetnih usluga starijim osobama (pokretnim, slabo-pokretnim, nepokretnim) u kućnoj atmosferi. Broj naše licence je: 022-02-00046/2014-19.

Smeštaj korisnika je u konfornim sobama (jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim) koje su prilagođene svakom korisniku sa svim potrebnim inventarom.

Socijalni radnik naše ustanove pored pružanja usluga stručnog socijalnog rada zadužen je i za saradnju sa svim društvenim institucijama u ostvarivanju određenih prava korisnika.

Kapacitet

Kapacitet ustanove je 20 korisnika.
Korisnici koji boluju od šećerne bolesti, srca, demencije i oni koji imaju neurološke dijagnoze imaju potreban tretman u vidu specijalne nege koju zahtevaju njihova oboljenja.

 

Usluge i sadržaj

 • Apartmani
 • Bašta
 • Društveni život
 • Intezivna nega
 • Licenca
 • Medicniska nega
 • Soba za rehabilitaciju
 • Sobe
 • Telephone
 • TV
 • WiFi

Usluge i sadržaj

Nudimo izuzetno kvalitetne usluge našeg stručno-medicinskog tima:

 • lekar urgentne medicine;
 • lekar psihijatar;
 • fizioterapeut (5 dana u nedelji);
 • medicinski nadzor 24h;
 • negovateljice;
 • bolničarke - bolničari.

Medicinsko osoblje je edukovano i osposobljeno za izvršavanje svih medicinsko-tehničkih radnji:

 • svakodnevno praćenje vitalnih funkcija korisnika (merenje krvnog pritiska, broj otkucaja srca, merenje temperature);
 • nega nepokretnih korisnika koja se sprovodi u skladu sa standardima vezanim za prevenciju nastajanja dekubitusa;
 • opšta higijena korisnika;
 • opšta nega korisnika;
 • davanje per-os terapije;
 • davanje injekcija (i.m. i.v. s.c. infuzioni rastvori);
 • davanje insulinske terapije, merenje vrednosti glikemije, davanje terapije u slučaju Hipo ili Hiperglikemije;
 • plasiranje, ispiranje i zamena katetera;
 • nega i zamena ANUS DISKOVA;
 • previjanje i obrada svih rana i dr.

Trenutno nema recenzija za ovaj objekat