Slobodni kapaciteti

We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment

Opšte informacije

Naš dom za odrasle i starije osobe nalazi se u zapadnom delu Novog Sada. Objekat raspolaže sa tri nivoa, prizemlje, sprat i potkrovlje, i pripada novom tipu gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom. Dvorište je ograđeno transparentnom ogradom i poseduje uređen travnjak. Vegetacija i rastinje, kao i voćnjak,uz klupe za sedenje i stolove čine boravak u njemu prijatnim.

Pružamo usluge iz oblasti socijalne zaštite, pre svega smeštaj, ishranu i negu odraslih i starijih osoba.
Naš posao shvatamo i obavljamo odgovorno, profesionalno i sa predanošću kakvu naši stanari očekuju.

Stručan, savestan, odgovoran i profesionalan. Čine ga stalno zaposleni i saradnici po drugim osnovama u zavisnosti od potreba. O korisnicima stalnu brigu vode medicinske sestre-tehničari, negovateljice, kuvarica-servirka i drugo pomoćno osoblje koje redovno brine o higijeni objekta, garderobi i posteljini. Naše okruženje je mirno i prijatno, nega kvalitetna, a posvećeno osoblje omogućava da starost vašim najmilijima bude spokojna.

O zdravlju i stanju naših stanara neprestanu brigu vode medicinske sestre i tehničari. Odgovarajuće službe Doma zdravlja Novi Sad i služba kućnog lečenja uvek blagovremeno i profesionalno pružaju usluge zavisnim korisnicima.Kroz ugovorni odnos, u slučaju potrebe, angažuju se lekari specijalisti, i to:kardiolog-internista, fizijatar, neuropsihijatar i drugi, radi obavljanja pregleda i primene ordinirane terapije.U slučaju naglih promena zdravstvenog stanja angažuje se Zavod za hitnumedicinsku pomoć Novi Sad.

 

Usluge i sadržaj

 • Agregat za struju
 • Apartmani
 • Bašta
 • Društveni život
 • Intezivna nega
 • Klima
 • Licenca
 • Medicniska nega
 • Soba za rehabilitaciju
 • Sobe
 • Telephone
 • TV
 • Video nadzor
 • WiFi

Usluge i sadržaj

Smeštaj

Obezbedili smo dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe opremljene garderobnim ormarima, noćnim ormarićima i zidnim lampama za svakog korisnika. Zvučni SOS taster nalazi se u svakoj sobi i toaletu. Kreveti u sobama su sa udobnim dušecima, a stacionar je opremljen medicinskim krevetima podesivih platformi upravljanim elektrohidraulikom.

Ishrana

U kuhinji profesionalne opremljenosti, obezbedili smo pripremu hrane u našem domu. Iskusne i kvalifikovane kuvarice, uz poštovanje gastronomskih normi, pripremaju tri do pet obroka, prilagođenih zdravstvenom stanju naših korisnika.

Nega

Kroz opštu i medicinsku negu, našim korisnicima obezbedili smo 24-časovni nadzor. Redovna i po potrebi, nega uz primenu ordinirane terapije, uključujući infuziju, primenjuje se uz puno poštovanje procedure o zadovoljavanju osnovnih životnih potreba korisnika.
Radno-okupaciona terapija i organizovanje raznih aktivnosti u skladu su sa mogućnostima korisnika u cilju očuvanja njihovih postojećih potencijala.
Aktivnosti organizuju i vode, kroz razne radionice, stručni saradnici.

Trenutno nema recenzija za ovaj objekat