Slobodni kapaciteti

We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment

Opšte informacije

Dom za duševno obolela lica „Čurug“ je ustanova socijalne zaštite koja već duži niz godina pruža usluge domskog smeštaja, a od 2014. godine razvija i pruža uslugu stanovanje uz podršku osobama sa psihičkim smetnjama. Kapacitet ustanove je 200 korisnika, od kojih 20 korisnika koristi uslugu stanovanje uz podršku.

Nalazi se na samom ulasku u mesto Čurug, na teritoriji Opštine Žabalj. Ustanova, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti obezbeđuje stanovanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba korisnika, kao i zdravstvenu zaštitu.

Decembra 2014. godine Dom „Čurug“ proglašen je Odlukom nadležnog Ministarstva za pilot ustanovu u procesu transformacije, te u skladu sa ovom Odlukom radi i na razvoju usluga u zajednici.

Dom „Čurug“ u potpunosti je usmeren ka poboljšanju kvaliteta života korisnika kojima usluge pruža, kako u institucionalnoj tako i u vaninstitucionalnoj zaštiti. Zaposleni ustanove daju svoj maksimum da se korisnicima pruži adekvatna usluga u skladu sa njihovim potrebama, željama i interesovanjima. Velike nade polažu se i u mogućnosti razvoja usluga u zajednici kako bi se postojeći korisnici u što većoj meri uključili u lokalnu zajednicu, a ljudi sa psihičkim smetnjama koji već žive na teritorije Opštine Žabalj i šire, dobili usluge po svojoj meri, u svojim domovima.

Usluge i sadržaj

  • Društveni život
  • Intezivna nega
  • Licenca
  • Medicniska nega
  • Soba za rehabilitaciju
  • Sobe
  • Telephone
  • TV
  • Video nadzor
  • WiFi

Usluge i sadržaj

adovoljavanje osnovnih životnih potreba i osiguranje bezbednog i prijatnog okruženja
Zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i osiguranje bezbednog i prijatnog okruženja, podrazumeva podršku pri oblačenju i svlačenju; podršku pri održavanju higijene kreveta i prostora, obezbeđivanje ishrane u skladu sa željama i zdravstvenim potrebama korinsika i dr.
Razvoj i očuvanje potencijala korisnika i priprema za održiv nezavisan život
Aktivnosti koje se odnose na razvoj i očuvanje potencijala korisnika kao i priprema za održiv nezavisan život, podrazumevaju podršku u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa drugim licima u okruženju, organizovanje radno-okupacionih i edukativnih aktivnosti koji podstiču sticanje novih znanja i veština, razvoj komunikacionih veština i dr.
Aktivnosti pravne podrške i usmeravanja
Aktivnosti pravne podrške i usmeravanja obuhvataju iniciranje, utvrđivanje i rešavanje građansko-pravnog statusa korisnika, obezbeđivanje dostupnosti pravne pomoći i podrške u skladu sa potrebama korisnika, kao i druge poslove pravne podrške i usmeravanja.

Trenutno nema recenzija za ovaj objekat